Välmående i vardagen -

det som är viktigt för oss, vill vi dela med Dig!

Yoga och Gong med Jessica.

Kom på ett mjukt och enkelt yoga samt en längre meditation, för att sedan vaggas i Gongens vibrationer och klangskålarnas mystiska atmosfär. Upplev ljud som renar och tar dig bortom tankarnas upprepning och spänningar vi bär på, en mycket djup och skön avslappning i alla delar av oss.
Välkommen på Yoga och gong varannan söndag i höst!

Jessica gong ht23.pdf