Välmående i vardagen - det som är viktigt för oss, vill vi dela med Dig!

Söndag den 11/9 startar
FamiljeYogan igen!

Äntligen är det dags  att mötas på yogamattan och utöva yoga på ett lekfullt sätt, en aktivitet både för kroppen och knoppen!

 Tillsammans utvecklar ni motorik, koordination, balans och samarbete på ett glädjefyllt sätt.

Utbildning i Barn & Ungdomsyoga - Varför yoga med barn och Hur gör du.

Anmäl dig och dina kollegor till en workshop för att komma igång och yoga med barn och ungdomar!

En viktig anledning till att erbjuda barn och unga yoga är att stress kryper allt lägre ner i åldrarna. Forskning och studier visar att stressnivåerna sjunker med hjälp av yoga. När vi yogar med barn och ungdomar strävar vi efter att minimera upplevelsen av krav och prestation. Vi alla är alla olika, gör olika, reagerar olika.


Syftet med utbildningen är att du ska få en övergripande kunskap om yoga och yogans effekter för hälsa och välbefinnande. Du får inspiration till hur du skapar motoriska och lugna upplevelser med hjälp av yogarörelser och andning. Du kommer få ta del av, och skapa egna, inspirerande yogasagor utifrån motoriska förutsättningar och intressen.

Efter utbildningen kommer du kunna leda yoga och avslappning i form av yogasagor och meditation för barn och ungdomar. Du får redskap som bidrar till ökad medvetenhet om andning, avslappning och stillhet för att kunna lyssna inåt på kroppens signaler. Sagorna/berättelserna utformar du utifrån vald saga, bok eller annat intresse. Du får även vägledning i hur du kan koppla skolans läroplan till yogan.

Och snart kommer min bok om Sagoyoga som ett pedagogiskt redskap för ett hälsofrämjande arbetssätt i förskolan, utgiven av  Studentlitteratur.

Boken är på tryckning och ges ut inom kort! Håll ögonen öppna efter det här.