Välmående i vardagen - det som är viktigt för mig, vill jag dela med Dig!

I vår är det dags igen för
Yoga med bebis!

Vi möts på yogamattan och utövar yoga på ett lekfullt sätt, en aktivitet både för kroppen och knoppen!
 Att yoga strax efter att ha fött sitt barn kan vara ett skönt och effektivt sätt att stärka och bygga upp kroppen igen. 

 Yogarörelserna hjälper till att stärka bäckenbotten och underlivet. 

 Tillsammans utvecklar ni motorik, koordination, balans och samarbete på ett glädjefyllt sätt. 

Yogan bidrar till att du lär känna och upplever din bebis på ett mer rörligt sätt.

Efter yogapasset möts vi för en avrundande fika tillsammans i lokalen.

Utbildning i Barn & Ungdomsyoga - Varför yoga med barn och Hur gör du.

Anmäl dig och dina kollegor till en workshop för att komma igång och yoga med barn och ungdomar!

En viktig anledning till att erbjuda barn och unga yoga är att stress kryper allt lägre ner i åldrarna. Forskning och studier visar att stressnivåerna sjunker med hjälp av yoga. När vi yogar med barn och ungdomar strävar vi efter att minimera upplevelsen av krav och prestation. Vi alla är alla olika, gör olika, reagerar olika.


Syftet med utbildningen är att du ska få en övergripande kunskap om yoga och yogans effekter för hälsa och välbefinnande. Du får inspiration till hur du skapar motoriska och lugna upplevelser med hjälp av yogarörelser och andning. Du kommer få ta del av, och skapa egna, inspirerande yogasagor utifrån motoriska förutsättningar och intressen.

Efter utbildningen kommer du kunna leda yoga och avslappning i form av yogasagor och meditation för barn och ungdomar. Du får redskap som bidrar till ökad medvetenhet om andning, avslappning och stillhet för att kunna lyssna inåt på kroppens signaler. Sagorna/berättelserna utformar du utifrån vald saga, bok eller annat intresse. Du får även vägledning i hur du kan koppla skolans läroplan till yogan.

Och snart kommer min bok om Sagoyoga som ett pedagogiskt redskap för ett hälsofrämjande arbetssätt i förskolan, utgiven av  Studentlitteratur.

Jag arbetar med att slutföra mitt manus och alla  illustrationer.