Välmående i vardagen - det som är viktigt för mig, vill jag dela med Dig!

Utifrån rådande omständigheter och FHM´s rekommendationer har jag tagit beslutet att gör ett uppehåll i Yoga tillsammans d.v.s Yoga med bäbis, Familjeyogan och Tonårsyogan.  Min stora förhoppning är att komma igång igen under januari -21.

Alla behöver stanna upp ibland och vända uppmärksamheten inåt, släppa all yttre påverkan och hitta sin inre superkraft!
Då min förhoppning är att jag ska kunna bjuda in till glädjefylld yoga för hela familjen även i vår låter jag höstens information ligga kvar. 
Är du nyfiken och vill veta mer, läs pdf nedan eller hör av dig till mig på 073-201 52 75.
Hösten 2020 Yoga m Bäbis.pdf
Hösten 2020 Familjeyoga .pdf
Hösten 2020 Yoga m tonåring.pdf

Utbildning i Barn & Ungdomsyoga - Varför yoga med barn och Hur gör du.

Anmäl dig och dina kollegor till en workshop för att komma igång och yoga med barn och ungdomar!

En viktig anledning till att erbjuda barn och unga yoga är att stress kryper allt lägre ner i åldrarna. Forskning och studier visar att stressnivåerna sjunker med hjälp av yoga. När vi yogar med barn och ungdomar strävar vi efter att minimera upplevelsen av krav och prestation. Vi alla är alla olika, gör olika, reagerar olika.


Syftet med utbildningen är att du ska få en övergripande kunskap om yoga och yogans effekter för hälsa och välbefinnande. Du får inspiration till hur du skapar motoriska och lugna upplevelser med hjälp av yogarörelser och andning. Du kommer få ta del av, och skapa egna, inspirerande yogasagor utifrån motoriska förutsättningar och intressen.

Efter utbildningen kommer du kunna leda yoga och avslappning i form av yogasagor och meditation för barn och ungdomar. Du får redskap som bidrar till ökad medvetenhet om andning, avslappning och stillhet för att kunna lyssna inåt på kroppens signaler. Sagorna/berättelserna utformar du utifrån vald saga, bok eller annat intresse. Du får även vägledning i hur du kan koppla skolans läroplan till yogan.